Nákupní koš: je prázdný
Antény, satelity, satelitní přijímače, skylink, ...

Ochrana osobních údajů

Úvod » Ochrana osobních údajů

Základní informace

Při procesu registrace dochází k uchovávání registračních informací o zákaznících. To je realizováno z důvodu zjednodušení procesu nákupu. Při opakovaných návštěvách se zadává pouze uživatelské jméno a heslo, které jednoznačně identifikuje každého zákazníka. Informace jsou uchovávány a používány v souladu s platnými zákony České republiky. Na ochranu dat je kladen vysoký důraz. Data jsou v maximální možné míře chráněna proti zcizení a zneužití. Každý zákazník má právo požádat o vymazání z registru našeho obchodu. Ze statistických důvodů jsou monitorovány strany, které zákazníci navštěvují, bez rozlišení jednotlivých zákazníků. Dále jsou archivovány informace o uzavřených objednávkách a jejich položkách


Informace o použití dat

Evidované údaje zákazníků jsou výhradně používány pro potřeby spojené s činností firmy antenylanger-most. Evidované údaje nejsou žádným způsobem poskytovány třetí straně. Pokud zákazník souhlasí, je jeho emailová adresa zařazena do seznamu zákazníků pravidelně obesílaných v rámci informačního servisu. Toto je možné zrušit po přihlášení v zákaznickém servisu. Informace o číslech platebních karet jsou uchovávány pouze po dobu vyřizování zakázky, poté jsou nevratně smazány.